Fortum

Fortum

Fortum är ett energibolag, med sitt huvudkontor i Finland, som verkar på den svenska och finska marknaden. De verkar även i Norge, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Indien. De har ett stort fokus på ren energi och hållbarhet och producerar bland annat energi genom vattenkraft, vindkraft, solkraft, kraftvärme och kärnkraft. 

Fortum tillhandahåller sina tjänster till både privatpersoner och företag. Tjänsterna de erbjuder är  inom el, värme och kyla, men de kan även hjälpa till med återvinning och avfallshantering.

Företaget är allra stört i Finland, och den finska staten är både grundare till Fortum och majoritetsägare. I Sverige har dock företaget växt och det är ett populärt energibolag både för privatpersoner och företag i Sverige. Idag är Fortum det största energibolaget i Norden. 

Fortum och miljö

Ren energi och hållbarhet och två ord som Fortum återkommer till. All energi som Fortum tillhandahåller till sina kunder är 100 % fossilfri – vilket bidrar till ett mer hållbart energisystem. De arbetar även aktivt med att öka effektiviteten vid energiutvinning och undersöka nya smarta energilösningar som kan komma att revolutionera energimarknaden. 

Förnybar energi

I Sverige kommer runt 40 % av elproduktionen från vattenkraft. Vattenkraft är en förnybar energikälla som inte släpper ut någon koldioxid vilket gör det till en väldigt effektiv och miljövänlig energilösning. I Sverige har Fortum vattenkraftverk i bland annat Byälven och Norsälven i Värmland, Dalävlen i Dalarna och Indalsälven i Jämtland.  

Solceller

Ytterligare ett steg i Fortums satsning på miljö och hållbarhet är deras solcellspaket. Solceller är en enkel och miljövänlig energilösning som gör att man kan bli energiförsörjande själv om man installerar solceller på till exempel taket på sitt hus. 

Fortum säljer ett komplett solcellspaket som ger en tillgång till solceller, installation och allt annat som kan tänkas behövas. 

Elen som produceras av solcellerna använder man som sin vanliga hushållsel. Det är alltså den elen du använder när du tänder en lampa, bakar bullar i ugnen eller laddar din telefon. Om du skulle ha el över, det kanske har varit en extra solig sommar, så kan du sälja den överskottselen till Fortum. 

Elavtal

Fortum erbjuder elavtal med antingen rörligt pris eller fast pris. Elavtalet tecknas enkelt via Fortums hemsida eller så kan man ringa en handläggare som hjälper till att svara på frågor och ser till att du får det elavtal som passar dig allra bäst. 

Rörligt pris

Om man har ett elavtal med rörligt pris så innebär det att elräkningen kan variera lite månad till månad beroende på hur elmarknaden ser ut. Priset på elen påverkas bland annat av tillgång och efterfrågan på el. På sommaren, när de flesta inte behöver el för att värma upp sina hus eller lägenheter, kan elpriset alltså sjunka vilket kommer synas på elräkningen. 

Ett rörligt elavtal kan många gånger löna sig i längden – men man måste vara beredd på att elräkningen är större vissa månader och mindre andra. 

Fast pris

Om man har ett elavtal med fast pris betalar man lika mycket för en kilowatttimme under hela perioden man har avtalet. Det innebär att om man använder lika mycket el varje månad så kommer elräkningen i princip se likadan ut.